OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE dot. poszukiwania pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń

KOMUNIKAT dla wszystkich odbiorców wody z wodociągu gminnego Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie konkursu na kierownicze stanowisko: Kierownika Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

komunikat dla mieszkańców miejscowości pasieka otfinowska w sprawie przerwy w dostawie wody

Komunikat dla mieszkańców pasieki otfinowskiej w sprawie przerwy w dostawie wody

Komunikat w sprawie awarii linii telefonicznej

nabór na stanowisko kierownika zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

Nowy cennik usług statutowych

komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Zmiana siedziby zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: miechowice małe, sikorzyce, wietrzychowice, pasieka otfinowska

Zakład eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów poszukuje pracownika na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie i Przysiółek „Dziady”

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: jadowniki mokre, miechowice małe, miechowice wielkie, wietrzychowice, sikorzyce, pasieka otfinowska

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości wola rogowska i wola przemykowska

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: pałuszyce i nowopole

Przerwa w Dostawie Wody dla miejscowości: Demblin, Nowopole, Pałuszyce, Wola Rogowska, Wola Przemykowska

Przerwa w Dostawie wody

komunikat w sprawie przerw w dostawie wody

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej

Przerwa w dostawie wody 29.06-01.07.2022

Racjonalne korzystanie z wody

Przerwa w dostawie wody 19.05

Przerwa w dostawie wody 10.05.2022

marzec 2022 – nowy cennik usług statutowych

nowe zasady dotyczące wydawania warunków przyłączenia do sieci

Przerwa w dostawie wody

Spis powszechny – ostatnia chwila

Zatwierdzenie taryf 2021

Spisz się przed wakacjami

Narodowy Spis Powszechny

Odczyt wodomierzy – komunikat XIV

CENNIK USŁUG STATUTOWYCH

odczyt wodomierzy – Komunikat xiii

Odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XII

odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XI

Zaprzestanie dokonywania odczytów wodomierzy

24.12.2020 ZEUKiW w Wietrzychowicach będzie nieczynny

Odczyt wodomierzy – komunikat IX

Wstrzymanie odczytów wodomierzy

Ogłoszenie o przetargu

wznowienie odczytów wodomierzy

odczyt wodomierzy – komunikat VI

Skip to content