NOWY CENNIK USŁUG STATUOWYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH

Załącznik do Zarządzenia Nr 4.2024

z dnia 3 czerwca 2024 roku

CENNIK  USŁUG  STATUTOWYCH

  Lp.  Określenie rodzaju usługi  Cena za wykonanie usługi zł netto  
1.Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m3  140,00 zł
2.Udrożnianie kanalizacji za pomocą urządzenia WUKO z winy odbiorcy za godzinę – każda kolejna godzina rozpoczęta wg rzeczywistego czasu wykonania usługi  160,00 zł  
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej –  (z winy odbiorcy)  120,00 zł
3.Usunięcie usterki powstałej w wyniku awarii  na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy   Według  kalkulacji
4.Otwarcie i zamknięcie przyłącza wodociągowego  50,00 zł
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy  110,00 zł
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór  130,00 zł
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory  150,00 zł
8.Wymiana samego zaworu  70,00 zł
9.Wymiana całego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
180,00 zł

Uwagi do tabeli:

  1.  poz. 1 – cena odbieranych ścieków będzie równa pojemności beczkowozu tj. 4,3 m3 bez względu na ilość odbieranych ścieków,
  • poz. 2 i 3 – opłata liczona jest za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda kolejna rozpoczęta godzina liczona będzie wg rzeczywistego czasu wykonania usługi.
  • do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Skip to content