Pobierz wnioski

Znajdź i pobierz potrzebne dla Ciebie wnioski

komunikaty

Najnowsze komunikaty ZEUKiW

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów

w Wietrzychowicach

Stacja Uzdatniania Wody

w Wietrzychowicach

Oczyszczalnia Ścieków

w Miechowicach Wielkich

poznaj nas

Poniżej znajdziesz informację na temat historii
naszych zakładów.

W 1996 roku Gmina Wietrzychowice przystąpiła do wodociągowania całej gminy. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych panujących w tym czasie, zwodociągowanie całej gminy trwało niecałe dwa lata. Każdy mieszkaniec Gminy miał możliwość przyłączyć się do budowanej sieci.
Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/2/111/96 z dnia 6 października 1996 roku utworzono Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów  w Wietrzychowicach oraz nadano statut temu zakładowi, który miał za zadanie  eksploatację i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, oraz małej oczyszczalni ścieków w Wietrzychowicach, która obsługiwała Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia i budynek apteki.

Zakład rozpoczął działalność 01.01.1997 roku. Siedzibą Zakładu został Budynek Wielofunkcyjny w Wietrzychowicach Nr 187, a terenem działania obszar Gminy Wietrzychowice.
Przedmiotem działania zakładu było zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wietrzychowice w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków. 

Skip to content