marzec 2022 – nowy cennik usług statutowych

marzec 2022 – nowy cennik usług statutowych

Od 1 marca obowiązywać będzie nowy cennik usług statutowych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.


CENNIK  USŁUG  STATUTOWYCH


Lp.

Określenie rodzaju usługi

Cena za wykonanie usługi zł netto
1.Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m3110,00 zł
2. Udrożnianie kanalizacji za pomocą urządzenia WUKO z winy odbiorcy za godzinę- każda kolejna godzina rozpoczęta wg rzeczywistego czasu wykonania usługi130,00 zł 
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej –  (z winy odbiorcy)100,00 zł
3. Usunięcie usterki powstałej w wyniku awarii  na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy  Według  kalkulacji
4.Otwarcie i zamknięcie przyłącza wodociągowego40,00 zł
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy97,00 zł
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór117,00 zł
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory137,00 zł
8. Wymiana samego zaworu60,00 zł
9.Wymiana całego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
155,00 zł

Uwagi do tabeli:

  1.  poz. 1 – cena odbieranych ścieków będzie równa pojemności beczkowozu tj. 4,3 m3  bez względu na ilość odbieranych ścieków,
  1. poz. 2  i 3 – opłata liczona jest za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda kolejna rozpoczęta  godzina liczona będzie wg rzeczywistego czasu wykonania usługi.
  1. do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.