Przerwa w Dostawie Wody dla miejscowości: Demblin, Nowopole, Pałuszyce, Wola Rogowska, Wola Przemykowska

Przerwa w Dostawie Wody dla miejscowości: Demblin, Nowopole, Pałuszyce, Wola Rogowska, Wola Przemykowska

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

Drugi termin – 10 sierpnia 2022 roku (?roda)

w godzinach od 10:00 do 15:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci: Demblin, Nowopole, Pa?uszyce, Wola Rogowska, Wola Przemykowska

Za utrudnienia przepraszamy.