Przerwa w Dostawie wody

Przerwa w Dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody. Terminy przerw w dostawie wody b?d? podawane, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Pierwszy termin – 4 sierpnia 2022 roku (czwartek)

w godzinach od 10:00 do 17:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje ca?y teren Gminy Wietrzychowice oraz wsi Pasieka Otfinowska i Wola Przemykowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content