przerwa w dostawie wody dla miejscowości: pałuszyce i nowopole

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: pałuszyce i nowopole

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

Trzeci termin – 17 sierpnia 2022 roku (?roda)

w godzinach od 10:00 do 15:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci: Nowopole i Pa?uszyce.

Za utrudnienia przepraszamy.