Przerwa w dostawie wody dla miejscowości wola rogowska i wola przemykowska

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości wola rogowska i wola przemykowska

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

Czwarty termin – 22 sierpnia 2022 roku (poniedzia?ek)

w godzinach od 10:00 do 15:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci:

Wola Rogowska i Wola Przemykowska

Za utrudnienia przepraszamy.