przerwa w dostawie wody dla miejscowości: jadowniki mokre, miechowice małe, miechowice wielkie, wietrzychowice, sikorzyce, pasieka otfinowska

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: jadowniki mokre, miechowice małe, miechowice wielkie, wietrzychowice, sikorzyce, pasieka otfinowska

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

Pi?ty termin – 26 sierpnia 2022 roku (pi?tek)

w godzinach od 10:00 do 15:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci:

Jadowniki Mokre, Miechowice Ma?e, Miechowice Wielkie, Sikorzyce, Wietrzychowice i Pasieka Otfinowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content