Przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie i Przysiółek „Dziady”

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie i Przysiółek „Dziady”

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

Szósty termin – 30 sierpnia 2022 roku (wtorek)

w godzinach od 09:00 do 17:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci:

Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie oraz przysió?ek „Dziady”.

Za utrudnienia przepraszamy.