CENNIK  USŁUG  STATUTOWYCH

CENNIK USŁUG STATUTOWYCH

WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZADZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH


Lp.

Określenie rodzaju usługi

Cena za wykonanie usługi zł netto
1.Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m375,00 zł
2. Udrożnianie kanalizacji za pomocą urządzenia WUKO –  za godzinę130,00 zł 
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej – za godzinę 100,00 zł
3. Usunięcie usterki powstałej w wyniku awarii  na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy  Według  kalkulacji
4.Otwarcie i zamknięcie przyłącza wodociągowego40,00 zł
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy97,00 zł
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór117,00 zł
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory137,00 zł
8. Wymiana samego zaworu60,00 zł
9.Wymiana całego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
155,00 zł

10.

Odbiór odlicznika

40,00 zł

Uwagi do tabeli:

  •  poz. 1 – cena odbieranych ścieków będzie równa pojemności beczkowozu tj. 4,3 m3  bez względu na ilość odbieranych ścieków,
  • poz. 2  i 3 – opłata liczona jest za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda kolejna rozpoczęta  godzina liczona będzie wg rzeczywistego czasu wykonania usługi.
  • do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast