RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej.

W związku z dużymi rozbiorami wody i zapowiadanymi wysokimi temperaturami powietrza na najbliższe dni,  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach zwraca się z apelem do odbiorców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wody pobranej  z  sieci wodociągowej.  

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od zużycia wody w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działkowych, mycia samochodówponieważ zbyt duże zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci, które może doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Skip to content