Odczyt wodomierzy – komunikat XIV

Odczyt wodomierzy – komunikat XIV

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu…

 odczyt wodomierzy – Komunikat xiii

odczyt wodomierzy – Komunikat xiii

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu…

 Odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XII

Odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XII

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu…

Skip to content