zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje: NAJCZ?STSZ? PRZYCZYN? ZATKANIA LUB AWARII S? WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE S? NIEDOZWOLONE: – pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawil?one dla niemowl?t, banda?e, r?czniki papierowe, ?ciereczki kuchenne, g?bki, patyczki do uszu, szmaty,…