Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach  w związku z panującą sytuacją dotyczącą przerw w dostawie wody spowodowanej wysokimi temperaturami i bardzo dużymi rozbiorami wody informuje, że wprowadzone ograniczenia od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia dzisiejszego pozwoliły na ustabilizowanie sytuacji w zakresie uzyskania odpowiedniej ilości uzdatnionej wody potrzebnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Za okazane zrozumienie dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia. Ponawiamy apel o  dalsze oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą pobraną z sieci wodociągowej. 

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od zużycia wody, w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działkowych, podlewania trawników oraz napełniania basenów i mycia samochodówponieważ zbyt duże zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci, jak również może doprowadzić do kolejnych przerw w dostawie wody.