Przerwa w dostawie wody 29.06-01.07.2022

Przerwa w dostawie wody 29.06-01.07.2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach, w zwi?zku z panuj?c? susz? i bardzo du?ymi rozbiorami wody informuje o koniczno?ci wprowadzenia przerw w dostawie wody w terminie: 

od 29 czerwca 2022 roku (?roda) do 1 lipca 2022 roku (pi?tek) 

w godzinach od 22:00 do 6:00.

W przypadku braku poprawy sytuacji przerwa w dostawie wody b?dzie przed?u?ona.

Za utrudnienia przepraszamy.