Zatwierdzenie taryf 2021

Zatwierdzenie taryf 2021

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.91.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wietrzychowice.


Zatwierdzenie taryfy na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wietrzychowice.

KR.RZT_.70.91.2021_ZEUKiW_w_Wietrzychowicach_decyzja_podpisana__zalacznik-1