Powszechny spis rolny

Powszechny spis rolny

Przypominamy, ?e Powszechny Spis Rolny, trwa od 1 wrze?nia do 30 listopada br.


Nie trzeba czeka? na wizyt? rachmistrza – warto spisa? si? samemu przez Internet lub umówi? si? na spis telefoniczny.

Skip to content