Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody

kolejny termin – 9 wrze?nia 2022 roku (pi?tek)

w godzinach od 10:00 do 17:00.

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci:

Sikorzyce, Wietrzychowice od strony Stacji Paliw w kierunku Sikorzyc oraz

 Pasieka Otfinowska.

Za utrudnienia przepraszamy.