przerwa w dostawie wody dla miejscowości: miechowice małe, sikorzyce, wietrzychowice, pasieka otfinowska

przerwa w dostawie wody dla miejscowości: miechowice małe, sikorzyce, wietrzychowice, pasieka otfinowska

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody.

siódmy termin – 5 wrze?nia 2022 roku (poniedzia?ek)

w godzinach od 10:00 do 17:00.

Przerwa w dostawie wody obejmuje miejscowo?ci:

Miechowice Ma?e, Sikorzyce, Wietrzychowice,

 Pasieka Otfinowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ręka trzymająca szkic megafonu
Skip to content