komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac na nowej Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach b?dzie przerwa w dostawie wody w dniu:

 21` listopada 2022 roku (poniedzia?ek)

w godzinach od 12:00 do 13:00

Przerwa w dostawie wody obejmuje ca?y teren Gminy Wietrzychowice oraz wsi Pasieka Otfinowska i Wola Przemykowska.

Announcement concept hand holds megaphone sketch design