Zmiana siedziby zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

Zmiana siedziby zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY ZAK?ADU EKSPLOATACJI URZ?DZE? KOMUNALNYCH I WODOCI?GÓW W WIETRZYCHOWICACH

Nowa siedziba Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach znajduje si? w budynku Urz?du Gminy Wietrzychowice, adres: 33-270 Wietrzychowice 19 tj:

II pi?tro pokój Nr 22 – Ksi?gowo?? Zak?adu,

II pi?tro pokój Nr 23 – Kierownik Zak?adu.

Telefon stacjonarny pozostaje bez zmian:  14 6 41-80-43.

Dodatkowe numery telefonów przez central? urz?du:

 14 6 41-80-45 lub 14 6 41-80-18 wewn?trzny  35 – Kierownik Zak?adu,

                                                                 wewn?trzny 36 – Ksi?gowo?? Zak?adu.

Skip to content