24.12.2020 ZEUKiW w Wietrzychowicach będzie nieczynny

24.12.2020 ZEUKiW w Wietrzychowicach będzie nieczynny

Szanowi klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze?  Komunalnych i Wodoci?gów
w Wietrzychowicach,

informujemy, i? w dniu 24 grudnia 2020 roku ( tj. czwartek – Wigilia) ZEUKiW w Wietrzychowicach b?dzie nieczynny w zwi?zku z wolnym dniem za przypadaj?ce ?wi?to w sobot?.

Skip to content