Nowy cennik usług statutowych

TABELA CEN ZA WYKONANIE USŁUG STATUTOWYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH

  Lp.  Określenie rodzaju usługi  Cena za wykonanie usługi zł netto  
1.Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m3  130,00 zł
2.Udrożnianie kanalizacji za pomocą urządzenia WUKO z winy odbiorcy za godzinę – każda kolejna godzina rozpoczęta wg rzeczywistego czasu wykonania usługi  150,00 zł  
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej –  (z winy odbiorcy)  110,00 zł
3.Usunięcie usterki powstałej w wyniku awarii  na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy   Według  kalkulacji
4.Otwarcie i zamknięcie przyłącza wodociągowego  50,00 zł
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy  100,00 zł
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór  120,00 zł
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory  140,00 zł
8.Wymiana samego zaworu  65,00 zł
9.Wymiana całego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
160,00 zł

Uwagi do tabeli:

  1.  poz. 1 – cena odbieranych ścieków będzie równa pojemności beczkowozu tj. 4,3 m3  bez względu na ilość odbieranych ścieków,
  • poz. 2  i 3 – opłata liczona jest za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda kolejna rozpoczęta  godzina liczona będzie wg rzeczywistego czasu wykonania usługi.
  • do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Announcement concept hand holds megaphone sketch design