Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 587530-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.  link do ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=01b03d7d-ca10-4df9-9bb0-7bc5989a96bf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz…

 wznowienie odczytów wodomierzy

wznowienie odczytów wodomierzy

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach. Informujemy, iż z dniem 1 października  br. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności, bez możliwości…

 odczyt wodomierzy – komunikat VI

odczyt wodomierzy – komunikat VI

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu z…

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast