OGŁOSZENIE dot. poszukiwania pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE dot. poszukiwania pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń

Zakład  Eksploatacji  Urządzeń  Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń. Miejsce pracy: Stacja Uzdatniania Wody  w Wietrzychowicach  oraz teren działania Zakładu Umowa o pracę I. Wymagania niezbędne wobec kandydata: II. Wymagania dodatkowe: III. Główny zakres…

 Ogłoszenie konkursu na kierownicze stanowisko: Kierownika Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

Ogłoszenie konkursu na kierownicze stanowisko: Kierownika Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:KIEROWNIK ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCHI WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH33-270 Wietrzychowice 19 1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia…

Skip to content