Odczyt wodomierzy – komunikat IV

Odczyt wodomierzy – komunikat IV

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach. Informujemy, i? z dniem 1 lipca  br. Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowo?ciach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych ?rodków ostro?no?ci, bez mo?liwo?ci…

 Odczyt wodomierzy – komunikat III

Odczyt wodomierzy – komunikat III

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?aduEksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o zaprzestaniu z dniem…

Skip to content