Nowy cennik usług statutowych

TABELA CEN ZA WYKONANIE USŁUG STATUTOWYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH   Lp.   Określenie rodzaju usługi   Cena za wykonanie usługi zł netto   1. Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o…

komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 18 maja 2023 roku w godzinach od 12.30 do 13.00. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznymi pracami serwisowymi na nowej stacji uzdatniania wody…