Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 587530-N-2020 z dnia 2020-10-01 r. 

link do ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=01b03d7d-ca10-4df9-9bb0-7bc5989a96bf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach pod poniższym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/zeukiwwwietrzychowicach,a,1824071,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-dostawa-w-formie-leasingu-operacyjnego-z-opcja-wykupu-fabry.html

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast